Tillitsvalgtes hovedoppgave er å ivareta medlemmenes interesser i forhold til saker som angår deres rettigheter og plikter i ansettelsesforholdet.

Tillitsvalgt har ansvar for å følge opp medlemmer i bedriften med rådgivning på lov pg avtaleverket, og sørge for at medlemmene alltid er informert om hva en jobber med. Jobben som tillitsvalgt kan til tider være krevende, derfor får alle tilbud om en grunnopplæring.

Det skal til enhver tid være en tillitsvalgt om bord på alle instalasjonene, og den utvalgte skal alltid presentere seg selv for nyansatte som kommer ut på arbeidsplassen.

Nedenfor er det listet opp hvem som er tillitsvalgt på de ulike installasjonene.