Det er mange lover, regler og retningslinjer en skal forholde seg til i arbeidslivet. Derfor har vi oppsummert noen av de viktigste her på siden. Nedenfor har vi listet opp artikler/linker som er mest relevante for oss. Trykk på dem og les mer…

info

 

Tariffavtaler

 

NAV sin hjemmeside

 

Helikopterinfo

 

www.offshore.no