IMG_0065

NOC-Klubben ble startet i 2006, og har pr. 28.10.2017 219 aktive medlemmer.

Klubben er knyttet til fagforeningen Industri Energi som har en medlemsmasse på nesten 57 500 personer pr. oktober 2017.

Hovedoppgaven til klubben er å kjempe for bedre lønns og arb-vilkår, samt være behjelplig og støtte medlemmene sine ved eventuelle problemstillinger som gjelder arbeidsforholdet.

Klubben har et styre som er blitt valgt inn av medlemmene. Det er valg av styre representanter hvert annet år.
Hensikten med styret er å være engasjert og bidra med å jobbe aktivt for at handlingsplanen som blir tatt opp på årsmøtet blir fulgt opp.

 

Bildet er av det nåværende styret 🙂